SERVEIS

Construcció de tot tipus d’habitatges i edificis

Es construeix blocs d’habitatges,cases adossades, cases unifamiliars, piscines i tot tipus d’habitatges i estructures, sobreplànol i a mida del client.

Rehabilitacions i restauracions

L’empresa disposa de la calificació empresarial k-7 i c-4 concedida per foment i
que certifica poder concursar en restauracions d’edificis històrics, la
Restauració de façanes, teulades, sostres i habitatges antics també és un dels punts forts
de l’empresa.

Obres públiques i obra civil

Esrealitzen obres de canalització de canonades i escomeses i urbanitzacions
de places i carres, a demès L’empresa disposa de la calificació
empresarial k-7 i c-4 concedida per foment i que certifica poder
concursar en restauracions d’edificis històrics

Servei de camió grua de 10 m

Servei de camió grua de 9 metres de distància, càrrega de tot tipus de materials i transport i col·locació en obra.

Construcció de piscines

Fabricació de piscines amb mur de formigó, solera armats i reomplerts de formigó, vibrat, arrebossat corresponent, col.locació de la tela linner pvc armada i segellada, amb tota la filtració complerta.

Subministrament de tot tipus d’àrids (arena, grava, tot-u, diversos tipus de pedra)

Es potsubministra a l’obra amb el camió dúmper tot tipus d’àrids, arena
rentada , grava per a realitzar tot tipus de formigó, tot -u per anivella terrenys, arena de sauló, també hi ha servei de transport deàrids (arena, graves..) amb Big Bag.

Servei de camió dumper 12 Tn i contenidors de runa fins 12 m3

Disponibilitat de contenidors “caixa” i contenidors “patera” per tot tipus de material o runes.  Subministri a l’obra amb el camió dúmper tot tipus d’àrids, arena rentada , gravaper a realitzar tot tipus de formigó, tot -u per anivella terrenys,
arena de sauló, runes i qualsevol material, que es pugui bascular.

Servei de retro excavadora mixta, gran i petita i maquina giratoria

Fem tottipus de rebaix,moviments de terres,fonamentació,neteja de
patis,canalització de tubàries,clavegueram, enderrocs,etc...el servei
consta de retro excavadora mixta(gran) i la retro excavadora
mixta(petita) i excavadora giratoria 3tn, això ens dóna molta facilitat per fer tot tipus de feines
adequades a cada client..

Compra, venta i lloguer Immobiliària

Oficina de gestió immobiliària, es realitzen tot tipus de gestions de compra venta d’habitatges lloguers i qualsevol negoci immobiliari.